Wat kun je doen als de VvE niet functioneert

Wat kun je doen als de VvE niet functioneert

Blog > Wat kun je doen als de VvE niet functioneert

Delen via:

Woon je in een appartement met anderen, dan word je automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE zorgt ervoor dat de gezamenlijke ruimten worden onderhouden. Alleen wat kun je doen als de VvE niet functioneert

Taken VvE

Iedereen die in een appartement woont betaalt maandelijks een bedrag aan de VvE. Van dit bedrag wordt bijvoorbeeld onderhoud gepleegd aan de gezamenlijke ruimten van het appartementencomplex. Denk aan het onderhoud aan liften en trappenhuizen. De VvE houdt zich ook bezig met het afsluiten van voorgeschreven verzekeringen. Een VvE komt daarnaast op voor de belangen van de bewoners van het complex en is belast met een stuk financiële verantwoordelijkheid, zoals het opstellen van begrotingen en jaarstukken, vaststellen van de ledenbijdrage en het beheren van de middelen van de VvE. 

Verantwoordelijkheid

De VvE heeft een grote verantwoordelijkheid richting de bewoners van het complex en moet in goede banen worden geleid door het kiezen van een bestuur, uit diegenen die zich verkiesbaar stellen. Een actieve VvE houdt minimaal 1 keer per jaar een Algemene Leden Vergadering (ALV). Deze is toegankelijk voor iedere bewoner van het appartementencomplex. Deze vergadering is bedoeld ter verantwoording van het bestuur over de gemaakte keuzes en het financieel beheer. Dit is ook het moment dat je als bewoner kunt meebeslissen over het onderhoud, de jaarrekeningen en de begroting. 

Algemene Leden Vergadering

De ALV is ook het moment om erachter te komen of de VvE wel doet wat hij zou moeten doen, om daar vervolgens jouw zorgen over te uiten. Misschien had je al eerder het idee dat de VvE nalatig is. Zet in dat geval een punt op de agenda voor de ALV, waarin jij jouw zorgen uit. Documenteer de nalatigheid, zodat je tijdens de vergadering met argumenten en bewijzen kunt komen die jouw standpunt onderschrijven. Misschien zijn er wel meer bewoners die deze mening delen. Om een bestuur te kunnen ontslaan, heb je een meerderheid van de stemmen nodig. Lobby voorafgaand aan de ALV hoeveel leden jouw standpunt delen. Kritiek geven is makkelijk, maar draagt niet bij aan een eventuele oplossing. Draag daarom zelf ideeën aan om de situatie te verbeteren. 

Wanneer bovenstaande niet werkt en de VvE verzuimt haar taken goed uit te voeren of op te stappen, dan is een stap naar de rechter een laatste middel om in te zetten. Voor de verstandhouding binnen het appartementencomplex is het echter raadzaam deze laatste stap voor te zijn en de problemen tijdens een ALV bespreekbaar te maken en op te lossen. 

Delen via:

Neem contact op met Team Kuiper