Nieuwe Regels Aankoop Woning 2024: Een Gids voor Huizenkopers

Nieuwe Regels Aankoop Woning 2024: Een Gids voor Huizenkopers

Blog > Nieuwe Regels Aankoop Woning 2024: Een Gids voor Huizenkopers

Delen via:

De woningmarkt in Nederland is al jarenlang een heet hangijzer. De prijzen stijgen, het aanbod is krap en starters hebben het moeilijk om een huis te kopen. Om de situatie te verbeteren, heeft de overheid in 2024 een aantal nieuwe regels ingevoerd.

Dit blog biedt een overzicht van de belangrijkste nieuwe regels voor de aankoop van een woning in 2024. We bespreken de redenen voor de veranderingen, de impact op kopers, de voordelen voor starters, de invloed op de marktwaarde, hoe je je kunt voorbereiden op de nieuwe regels en tips voor het navigeren door de nieuwe regels.

Waarom Nieuwe Regels?

De overheid heeft de nieuwe regels ingevoerd om de woningmarkt toegankelijker te maken voor starters en om verduurzaming te stimuleren.

Belangrijkste Veranderingen

De belangrijkste veranderingen zijn:

1 Grens voor starters vrijstelling overdrachtsbelasting verhoogd;
2 Meer lenen als je alleenstaand bent, een studieschuld hebt of duurzamer gaat wonen;
3 Bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt;
4 ‘Jubelton’ voor eigen huis verdwijnt.

Grens voor starters vrijstelling overdrachtsbelasting verhoogd

De grens voor de startersvrijstelling overdrachtsbelasting is verhoogd van 440.000 euro naar 510.000 euro. Dit betekent dat starters tot een koopsom van 510.000 euro geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen. Overdrachtsbelasting is een belasting die je betaalt als je een woning koopt. Het bedrag van de overdrachtsbelasting is afhankelijk van de koopsom van de woning.

Meer lenen als je alleenstaand bent, een studieschuld hebt of duurzamer gaat wonen

De maximale hypotheek die je kunt krijgen, is afhankelijk van je inkomen, je vermogen en je schulden. Voor alleenstaanden met een jaarinkomen van minimaal 28.000 euro is de maximale hypotheek verhoogd. De maximale lening voor alleenstaanden met een studieschuld is ook verhoogd.

Daarnaast krijgen huizenkopers die een woning met een energielabel A, B of C kopen een extra leenbedrag. Voor woningen met een energielabel A is dit extra leenbedrag maximaal 50.000 euro.

Bedrag van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) stijgt

De maximale koopsom voor een hypotheek met NHG gaat omhoog van 400.000 euro naar 435.000 euro. NHG is een garantieregeling van de overheid die huizenkopers beschermt tegen financiële problemen als ze hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Door de verhoging van de NHG-grens kunnen meer mensen gebruikmaken van deze regeling.

‘Jubelton’ voor eigen huis verdwijnt

De ‘jubelton’ voor eigen huis, ook wel de starterslening genoemd, wordt per 1 januari 2024 afgeschaft. Deze lening was bedoeld om starters te helpen bij de aankoop van een woning.

Verklaringen voor de belangrijkste veranderingen

De belangrijkste veranderingen zijn gericht op het verbeteren van de kansen van starters op de woningmarkt en het stimuleren van verduurzaming.

De verhoging van de grens voor de startersvrijstelling overdrachtsbelasting maakt het voor starters gemakkelijker om een woning te kopen in een populaire regio. De verhoging van de maximale hypotheek voor alleenstaanden, alleenstaanden met een studieschuld en huizenkopers die een duurzame woning kopen, maakt het voor deze groepen ook gemakkelijker om een woning te kopen.

De verhoging van de NHG-grens maakt het voor meer mensen mogelijk om een hypotheek met NHG af te sluiten. NHG is een belangrijke zekerheid voor huizenkopers, omdat de overheid de hypotheek garandeert als de huizenkoper zijn hypotheek niet meer kan betalen.

De afschaffing van de ‘jubelton’ is bedoeld om de woningmarkt minder aantrekkelijk te maken voor investeerders. Investeerders kochten namelijk vaak woningen met behulp van de ‘jubelton’ en verhuurden deze vervolgens weer door. Dit zorgde voor een toename van de woningprijzen en maakte het moeilijker voor starters om een huis te kopen.

De nieuwe regels hebben een significante impact op kopers. Voor starters zijn de veranderingen vooral gunstig. Ze kunnen nu meer lenen, een huis kopen met een studieschuld en profiteren van een hogere startersvrijstelling overdrachtsbelasting.

Hoe Voor te Bereiden op de Nieuwe Regels

Als je van plan bent om een huis te kopen in 2024, is het belangrijk om je voor te bereiden op de nieuwe regels. Hier zijn een paar tips:

1 Bereken je maximale hypotheek
2 Onderzoek de woningmarkt in jouw regio
3 Spreek met een hypotheekadviseur

Hier zijn een paar tips voor het navigeren door de nieuwe regels:

1 Wees op de hoogte van de deadlines
2 Bewaar alle relevante documenten
3 Vraag om hulp als je het niet zeker weet

Veelgestelde Vragen

Hier zijn een paar veelgestelde vragen over de nieuwe regels voor de aankoop van een woning in 2024:

Wanneer gaan de nieuwe regels in?
De nieuwe regels zijn ingegaan op 1 januari 2024.

Gelden de nieuwe regels ook voor bestaande hypotheken?
Nee, de nieuwe regels gelden alleen voor nieuwe hypotheken.

Wat als ik al een woning heb gekocht in 2024?
Als je al een woning hebt gekocht in 2024, gelden de oude regels voor jou.

Conclusie

De nieuwe regels voor de aankoop van een woning in 2024 hebben een significante impact op kopers. Voor starters zijn de veranderingen vooral gunstig. Ze kunnen nu meer lenen, een huis kopen met een studieschuld en profiteren van een hogere startersvrijstelling overdrachtsbelasting.

Het is nog te vroeg om te zeggen wat de invloed van de nieuwe regels op de marktwaarde van woningen zal zijn. Het is mogelijk dat de prijzen iets zullen dalen, omdat de vraag naar woningen iets zal afnemen.

Als je van plan bent om een huis te kopen in 2024, is het belangrijk om je voor te bereiden op de nieuwe regels.

Delen via:

Neem contact op met Team Kuiper