NHG grens 2024

Nieuwe Horizon: De Verandering van NHG-Regels in 2024 voor Arnhem

Blog > Nieuwe Horizon: De Verandering van NHG-Regels in 2024 voor Arnhem

Delen via:

Nieuwe Horizon: De Verandering van NHG-Regels in 2024 voor Arnhem

De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is een borgstelling die door de overheid wordt verstrekt aan geldverstrekkers die hypotheken verstrekken aan mensen die een woning willen kopen. De NHG biedt de geldverstrekker zekerheid bij wanbetaling van de hypotheek. Voor de consument heeft een hypotheek met NHG een aantal voordelen, zoals:

1 Een lagere hypotheekrente.
2 Een hogere maximale hypotheek.
3 De mogelijkheid om de restschuld kwijt te schelden bij gedwongen verkoop.

In 2024 veranderen er een aantal zaken aan de NHG regels. Deze veranderingen hebben een belangrijke impact op de woningmarkt in Arnhem.

Wat is NHG?

NHG is een afkorting voor Nationale Hypotheek Garantie. Het is een borgstelling die door de overheid wordt verstrekt aan geldverstrekkers die hypotheken verstrekken aan mensen die een woning willen kopen. De NHG biedt de geldverstrekker zekerheid bij wanbetaling van de hypotheek.

Geschiedenis van NHG in Nederland

NHG werd opgericht in 1965 om de woningmarkt toegankelijker te maken voor mensen met een lager inkomen. De NHG-grens was in het begin €10.000. In de loop der jaren is de NHG-grens steeds verder gestegen. In 2023 was de NHG-grens voor een woning met een energielabel A of B €405.000 wat kon oplopen tot €429.300 als er een budget werd opgenomen voor het nemen van energiebesparende voorzieningen.

NHG’s rol in de woningmarkt

NHG speelt een belangrijke rol in de Nederlandse woningmarkt. De NHG maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te kopen. Dit heeft een positieve invloed op de woningmarkt, omdat het de vraag naar woningen vergroot.

Waarom zijn NHG-regels belangrijk?

De NHG-regels zijn belangrijk omdat ze de zekerheid van de NHG-borgstelling waarborgen. De NHG wil er zeker van zijn dat zij haar verplichtingen kan nakomen als een consument de hypotheek niet kan betalen.

Voordelen van NHG voor kopers

Voor kopers van een woning heeft een hypotheek met NHG een aantal voordelen:

Lagere hypotheekrente: Kopers met een hypotheek met NHG krijgen over het algemeen een lagere hypotheekrente dan kopers zonder NHG. Dit komt doordat de NHG de geldverstrekker zekerheid biedt bij wanbetaling.

Hoger maximale hypotheek: Kopers met een hypotheek met NHG kunnen een hogere hypotheek krijgen dan kopers zonder NHG. Dit komt doordat de NHG de geldverstrekker zekerheid biedt bij wanbetaling.

Restschuld kwijtgescholden bij gedwongen verkoop: Als een koper met een hypotheek met NHG gedwongen moet verkopen, wordt de restschuld kwijtgescholden als de verkoopopbrengst niet voldoende is om de hypotheek af te lossen.

Invloed van de Nieuwe Regels op de Arnhemse Markt

De veranderingen in de NHG-regels voor 2024 hebben een belangrijke impact op de Arnhemse markt. De belangrijkste wijzigingen zijn:

De NHG-grens wordt verhoogd van €405.000 naar €435.000. Dit betekent dat meer mensen in Arnhem een hypotheek met NHG kunnen afsluiten.

De NHG-grens voor verduurzamen wordt verhoogd van €429.300 naar €461.100. Dit betekent dat meer mensen in Arnhem een hypotheek met NHG kunnen afsluiten voor een woning die aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet.

Criteria en Voorwaarden voor NHG in 2024

De NHG stelt een aantal criteria en voorwaarden aan hypotheken met NHG. Deze criteria en voorwaarden zijn bedoeld om de zekerheid van de NHG-borgstelling te waarborgen.

Woningwaarde en hypotheekbedrag

De NHG-grens is de maximale waarde van een woning waarvoor een hypotheek met NHG kan worden afgesloten. In 2024 is de NHG-grens in Arnhem voor een woning waarbij energiebesparende voorzieningen getroffen worden maximaal €461.100,-. Let wel hierbij mag het aankoopbedrag hierbij niet hoger zijn dan €435.000,- Het resterende bedrag dient dan te worden gebruikt voor het verduurzamen van de woning.

De maximale hypotheek die met NHG kan worden afgesloten, is afhankelijk van de hoogte van de NHG-grens, het inkomen van de hoofdbewoner en de hoogte van de woonlasten.

Voordelen van de Nieuwe NHG-Regels voor Kopers

De veranderingen in de NHG-regels voor 2024 hebben een aantal voordelen voor kopers in Arnhem. De belangrijkste voordelen zijn:

Meer mensen kunnen een hypotheek met NHG afsluiten: De verhoging van de NHG-grens betekent dat meer mensen in Arnhem een hypotheek met NHG kunnen afsluiten. Dit komt doordat de NHG-grens nu hoger is dan de gemiddelde woningprijs in Arnhem.

Lagere hypotheekrente: Kopers met een hypotheek met NHG krijgen over het algemeen een lagere hypotheekrente dan kopers zonder NHG. Dit komt doordat de NHG de geldverstrekker zekerheid biedt bij wanbetaling.

Hoger maximale hypotheek: Kopers met een hypotheek met NHG kunnen een hogere hypotheek krijgen dan kopers zonder NHG. Dit komt omdat de NHG de geldverstrekker zekerheid biedt bij wanbetaling.

Tips voor Starters op de Woningmarkt in Arnhem

Voor starters op de woningmarkt in Arnhem zijn er een aantal tips voor het profiteren van de nieuwe NHG-regels:

1 Begin op tijd met sparen: De NHG-grens is hoger dan de gemiddelde woningprijs in Arnhem. Om een woning te kunnen kopen, is het belangrijk om voldoende spaargeld te hebben. Bij het kopen van een woning heb je altijd te maken met kosten koper welke niet gefinancierd kunnen worden.

2 Bereken uw maximale hypotheek: Bereken uw maximale hypotheek op basis van uw inkomen en schulden. Zo weet u wat uw budget is voor het kopen van een woning

Advies voor Bestaande Huiseigenaren

Voor bestaande huiseigenaren in Arnhem zijn er ook een aantal tips voor het profiteren van de nieuwe NHG-regels:

Overweeg om uw woning te verduurzamen: Als uw woning aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet, kunt u een hypotheek met NHG afsluiten tot een hogere waarde.

Overweeg om uw hypotheek over te sluiten: Als u een hypotheek heeft zonder NHG, kunt u overwegen om deze over te sluiten naar een hypotheek met NHG. Dit kan u een lagere hypotheekrente opleveren.

NHG en Duurzaamheid: Nieuwe Kansen

De verhoging van de NHG-grens voor verduurzamen is een positieve ontwikkeling voor de duurzaamheid van de woningmarkt in Arnhem. De verhoging maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te kopen die aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet.

Dit is belangrijk omdat duurzame woningen een lagere energierekening hebben en daarmee een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de portemonnee. Bovendien kunnen duurzame woningen in de toekomst meer waard worden, waardoor de investering in duurzaamheid zich kan terugverdienen.

De Rol van Makelaars en Hypotheekadviseurs

Makelaars en hypotheekadviseurs kunnen een belangrijke rol spelen bij het helpen van kopers en eigenaren van woningen in Arnhem om te profiteren van de nieuwe NHG-regels.

Makelaars kunnen kopers helpen bij het vinden van een woning die aan de NHG-eisen voldoet. Hypotheekadviseurs kunnen kopers en eigenaren helpen bij het berekenen van hun maximale hypotheek en het vinden van een hypotheekverstrekker die NHG-hypotheken aanbiedt.

Toekomstperspectieven: NHG na 2024

De NHG heeft aangegeven dat zij de NHG-regels in de toekomst regelmatig zal evalueren. Dit om ervoor te zorgen dat de regels nog steeds voldoen aan de veranderende behoeften van de woningmarkt.

Het is mogelijk dat de NHG-grens in de toekomst nog verder zal worden verhoogd. Dit zou kunnen leiden tot nog meer toegankelijkheid van de woningmarkt voor mensen met een lager inkomen.

Veelgestelde Vragen

Wat is de NHG-borgtochtprovisie?
De NHG-borgtochtprovisie is een eenmalige kostenpost van 0,6% van de hypotheeksom. Deze provisie wordt betaald aan de NHG om de borgstelling te dekken.

Wat zijn de inkomenseisen voor een hypotheek met NHG in Arnhem?
De inkomenseisen voor een hypotheek met NHG in Arnhem zijn afhankelijk van de hoogte van de hypotheek.

Wat is de NHG-grens voor verduurzamen in Arnhem?
De NHG-grens voor verduurzamen in Arnhem is €461.100. Dit betekent dat meer mensen in Arnhem een hypotheek met NHG kunnen afsluiten voor een woning waarbij energiebesparende maatregelen worden getroffen.

Hoe kan ik NHG aanvragen?
Om NHG aan te vragen, moet u een aanvraag doen bij een geldverstrekker die NHG-hypotheken aanbiedt. De geldverstrekker zal vervolgens de aanvraag beoordelen en beslissen of de hypotheek in aanmerking komt voor NHG.

Conclusie

De veranderingen in de NHG-regels voor 2024 zijn een positieve ontwikkeling voor de woningmarkt in Arnhem. De verhoging van de NHG-grens maakt het voor meer mensen mogelijk om een woning te kopen, ook in de duurdere segmenten. Dit kan de toegankelijkheid van de woningmarkt verbeteren en de vraag naar woningen stimuleren.

Delen via:

Advies nodig?